BURS ŞARTLARI NELERDİR ?

Burs Şartları

Come To Gelisim’e başvuru yaptınız ve belirttiğiniz bölümlerde CTG Bursu kazandınız. O halde:
Come To Gelisime’e başvuru yapan adaylar 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girip ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde CTG Bursu kazandıkları bölüme ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde, ÖSYM bursuna ilave olarak kazandıkları CTG bursları eklenir. 

Kazanılan burslarda burs birleştirme yapılamaz. 
Örneğin; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji %50 burslu programını, ÖSYM yerleştirmesi ile kazanmış bir öğrencinin %25 CTG bursu varsa; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyoloji %50 burslu ücretine +%25 CTG bursu uygulanır. (Bu öğrencinin toplam bursu %75 burs değildir.)

Come To Gelisim tüm bölümler için geçerlidir, bölüm ayrımı yapılmaz. Adaylar Başvuru Formunda yer alan "Okumak İstediği Bölüm" satırında en çok beş bölüm seçimi yapabilir. Adaylara motivasyon mektupları doğrultusunda belirttikleri bölümlerden hepsine burs verilebildiği gibi yalnızca bir bölüme de burs verilebilir. 

Herhangi bir bölüme tam burslu olarak ÖSYM tarafından yerleştirilen adayın burs oranına CTG bursu eklenmez ve ilave ücret ödemesi yapılmaz.

Adayların Come To Gelisim bursundan yararlanabilmeleri için, yerleşmeyi istedikleri bölümlerin ÖSYM’ye iletilen tercih listesinde ilk tercihi içerisinde yer vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kazanılan burs geçersiz sayılır.
Eğer CTG bursu kazandığınız bölüm sayısı beş ise ÖSYM’ye iletilen tercih listenizde ilk beş sırada CTG bursu kazandığınız bölümler yer almalıdır.

 Come To Gelisim ile kazanılabilecek burslar;
+%10 burs ile %100 burs aralığındadır.

 Come To Gelisim ile kazanılan burslar(ÖSYM bursu dışında) diğer burslar ile birleştirilemez. CTG Bursu bölümün eğitim süresince geçerlidir.