Gelişim Üniversitesi Bölümleri Seni Bekliyor

Kariyer Yolculuğu
gelisim-universitesi-bolumleri

Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin en önde gelen vakıf üniversitelerinden biri olarak, sağlık, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve mühendislik dâhil olmak üzere birçok alanda kaliteli eğitim veriyor. Alanlarında uzman öğretim kadrosu ve gelişmiş teknolojik olanaklarıyla öğrencilere kapsamlı bir eğitim deneyimi sunan Gelişim Üniversitesi, geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor.

Gelişim Üniversitesi Bölümleri

34.000’i aşkın öğrencisi, 134 laboratuvarı, 22 araştırma merkezi ve 81 öğrenci kulübüyle Gelişim Üniversitesi, geniş çapta fırsatlar sunarak öğrencilerin kişisel ve akademik gelişimlerini destekliyor. 

Bu geniş kaynakların yanı sıra, üniversite aynı zamanda Türkiye’nin en fazla uluslararası akreditasyona sahip üniversitesi olup, THE Etki Sıralaması 2022’de Kaliteli Eğitim Kurulu Türkiye’de 1. sırada yer almıştır. Bu başarı, Gelişim Üniversitesinin kaliteli eğitime olan bağlılığını ve öğrencilerine sunduğu değeri göstermektedir.

Gelişim Üniversitesinin Fakülteleri ve Yüksekokulları

Gelişim Üniversitesi, 6 Fakülte, 2 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokuluyla öğrencilerine çeşitli eğitim olanakları sunmaktadır. 76 lisans, 58 ön lisans ve 7 doktora programı bulunan üniversite, her bir öğrencinin kendine özgü yeteneklerini ve hedeflerini geliştirebileceği bir ortam sağlar. Üniversite, 100’den fazla dünya üniversitesiyle iş birliği yaparak, öğrencilere uluslararası bir perspektif kazandırmak ve onları küresel bir kariyere hazırlamak için eşsiz fırsatlar sunar. Üniversite burs programına sahip olan Gelişim Üniversitesi, yetenekleri öğrencileri bu program ile desteklemektedir.

Gelişim Üniversitesi, birçok farklı bölümü ve fakültesiyle öğrencilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Gelişim Üniversitesindeki yüksekokullar ve fakülteler aşağıda verilmiştir. 

 • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
 • Yabancı Diller Yüksekokulu
 • İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
 • Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi 
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi

1. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Gelişim Üniversitesi’nin teknoloji ve tasarım arasındaki kesişimde konumlanmış çarpıcı bir fakültesidir. Bu fakülte, öğrencilere modern dünyanın dinamik ve karmaşık sorunlarını çözebilecekleri teknik bilgi ve pratik beceriler kazandırır.

Mühendislik bölümleri, öğrencileri hızla değişen teknoloji dünyasına hazırlar, onlara analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırır. Mimarlık bölümü ise öğrencilere yaşam alanlarını şekillendirme ve toplumun yaşam kalitesini artırma yetenekleri sağlar.

Her iki alanda da, öğrenciler, modern teknolojileri ve yenilikçi tasarım stratejilerini kullanarak, dünya çapında etki yaratabilecekleri projeler üzerinde çalışır. Eğitim, öğrencilerin akademik bilgilerini ve profesyonel becerilerini birleştirmelerine yardımcı olur.

Gelişim Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, gelecek nesil mühendisler ve mimarlar için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Burada, öğrenciler hayallerini ve ideallerini somut gerçekliklere dönüştürebilir ve dünyamızı daha iyi bir yer haline getirebilmek için gereken yetenekleri kazanabilirler.

gelisim-universitesi-bolumleri-mimarlik

2. Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökme ve gerçek hayatta uygulama yetenekleri gelişir. Fakülte, modern teknolojileri ve yenilikçi eğitim tekniklerini kullanarak öğrencilerini sağlık sektörünün hızla değişen iş hayatına hazırlar. Bunun yanı sıra, öğrencilere araştırma yapma, eleştirel düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırmak için çeşitli projelere ve atölye çalışmalarına katılma fırsatı sunar. 

Öğrencilere klinik uygulamalar, stajlar ve uygulamalı öğrenme imkânları sağlanarak, mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirir. Ayrıca, fakülte, öğrencilerin etik ve profesyonel değerlere sahip, topluma saygılı ve hasta haklarına duyarlı sağlık personelleri olarak yetişmelerini sağlar.

3. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Gelişim Üniversitesinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, öğrencilerine son teknoloji eğitim sunar. Öğrenciler, bu programlarda teorik bilginin yanı sıra pratik beceriler de kazanırlar, bu da onları profesyonel yaşama tam anlamıyla hazırlar. Ayrıca her bölümün kapsamlı müfredatı, öğrencilere sektöre dair geniş bir bakış açısı kazandırır. Gelişim Üniversitesi bölümleri birçok avantaj sağlamaktadır. Sunduğu staj olanakları, mezunlarının iş bulma oranını artırır ve sektördeki lider firmalarla çalışma fırsatı sunar. 

Üniversite, ayrıca öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekler ve liderlik, takım çalışması gibi birçok önemli yetenekler kazandırır. Öğrenciler, hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki spor organizasyonlarında aktif roller alabilirler, bu sayede kariyerlerinde uluslararası deneyim kazanma fırsatı elde ederler. Yüksekokul, öğrencilerinin sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda sporla ilişkili değerler hakkında bilinçlenmelerini hedefler. 

gelisim-universitesi-bolumleri-beden-egitimi-ve-spor-yuksekokulu

4. Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerine hem akademik hem de mesleki alanlarda avantaj sağlayabilecek dil becerileri kazandırır. Bu eğitim kurumu, farklı dil programlarıyla öğrencilere kapsamlı bilgi sunar. Yüksekokul, dil eğitimini sadece gramatik kuralları öğretmekle sınırlı tutmaz, aynı zamanda öğrencilere o dilin kültürünü ve tarihini de aktarır. Yüksekokul, dil eğitimini pratikle pekiştirmek için birçok farklı aktivite düzenler. 

Bu aktiviteler arasında yabancı film gösterimleri, dil kulüpleri, uluslararası konferanslar ve seminerler yer alır. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin dil becerilerini gerçek hayatta kullanmalarını ve farklı kültürlerle etkileşim kurmalarını sağlar. Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerini globalleşen dünyada başarılı olabilmeleri için gerekli dil becerileri ve kültürlerarası anlayışla donatarak, öğrencileri uluslararası kariyer fırsatlarına hazırlar.

5. İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, öğrencilere iş dünyasında başarılı olmaları için gerekli olan teorik bilgiyi ve pratik becerileri bir arada sunmayı hedefler. Yüksekokul, müfredatını endüstri standardında güncel tutarak, öğrencilerini sektörün ihtiyaçlarına en iyi şekilde hazırlar. Her bir program, öğrencilere kapsamlı bir eğitim deneyimi sunmak için pratik uygulamalar, proje tabanlı öğrenme ve staj fırsatları sunar. 

Bu stajlar, öğrencilere sektördeki işlerin gerçek hayatta nasıl yapıldığını gösterir ve mezuniyet sonrası kariyer hedeflerini şekillendirmelerine yardımcı olur. Öğrenciler ayrıca, seçtikleri alanda uzmanlaşma imkânı bulurken, alakalı bölümler hakkında da bilgi edinme fırsatı bulurlar. Bu çok disiplinli yaklaşım, onları iş dünyasında çok çeşitli rolleri üstlenmeye hazırlar. Son olarak, İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu, öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimini destekleyerek, mezunlarının iş dünyasında öne çıkmalarını sağlar.

6. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Gelişim Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, akademik ve profesyonel düzeyde ilerlemek isteyen öğrencilere eğitim olanakları sunar. Bu programlar, öğrencilere hem belirli bir konuda derinlemesine bilgi kazandırır, hem de araştırma, eleştirel düşünme ve problem çözme yetenekleri gibi önemli becerileri geliştirir. Enstitü, öğrencilerine teorik bilginin yanı sıra, belirli bir alanda uzmanlaşma ve bu alandaki bilgilerini uygulama olanağı da sunar. Bu olanak, tez çalışmaları, proje tabanlı öğrenme ve pratik uygulamalar yoluyla gerçekleştirilir.

Enstitü ayrıca, öğrencilerin mesleklerinde ilerlemelerini sağlayacak uluslararası düzeyde kabul görmüş kalifikasyonlar kazanmalarına yardımcı olur. Öğrenciler, seçtikleri alanda dünya standartlarında eğitim alırken, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış akademisyenlerden ve uzmanlardan eğitim görürler. Son olarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, öğrencilerinin kariyer hedeflerine ulaşmalarını ve bilimsel topluma katkıda bulunmalarını sağlayacak her türlü akademik desteği sağlar.

gelisim-universitesi-bolumleri-saglik-hizmetleri

7. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Gelişim Üniversitesi bölümleri arasında yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık sektöründe gereken bilgi ve becerileri edinmek isteyen öğrencilere kapsamlı ve ileri düzeyde bir eğitim sunmaktadır. Yüksekokulun temel hedefi, öğrencilere sağlık alanındaki en güncel bilgileri sunmak ve uygulama becerilerini geliştirmektir. Böylece mezunlar hemen sektöre katkı sağlayabilirler.

Meslek Yüksekokulu, geniş bir yelpazede programlar sunar; bu programlar arasında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Hemşirelik, Optisyenlik ve Podoloji bölümü gibi bölümler yer alır. Stajlar, laboratuvar çalışmaları ve konferanslar sayesinde öğrenciler gelişim fırsatı yakalar. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencilere kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek için çeşitli kaynaklar ve destek hizmetleri sunar. 

8. İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, öğrencilere işletme, kamu yönetimi ve sosyal bilimler alanlarında geniş bir perspektif ve derinlemesine bilgi sunar. Fakülte, öğrencilerine ekonomi, politika ve sosyal bilimlerdeki teorik ve pratik bilgileri sağlar, ayrıca eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.

Eğitim programı, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki ekonomik ve sosyal trendler, politikalar ve idari süreçler hakkında bilgi kazandırır. Bu, öğrencilerin farklı sektörlerde ve çeşitli görevlerde etkili bir şekilde çalışabilmesini sağlar. Fakülte, öğrencilerin becerilerini ve bilgilerini pratiğe dökmelerine olanak sağlayan staj ve proje fırsatı sunar. Gelişim Üniversitesi bölümleri öğrencilere sosyal bilimlerde etik ve profesyonel davranışın önemini öğretir. 

9. Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatsal bakış açısına sahip öğrencileri geliştirmek ve yaratıcı yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedefler. Fakülte, sanatsal becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek isteyen öğrencilere derinlemesine bilgi ve uygulama imkânı sunar.

Öğrenciler, teorik ve uygulamalı dersler görür. Atölye çalışmaları, sergiler, stajlar ve sektörle ilgili etkinliklere katılırlar. Güzel Sanatlar Fakültesi, öğrencilere sanatsal ifade ve eleştirel düşünme yetenekleri kazandırır. Bu, onları sanat dünyasında rekabet edebilen ve kendi sanatsal vizyonlarını etkili bir şekilde ifade edebilen profesyoneller haline getirir. Gelişim Üniversitesi, öğrencilere kendi çalışmalarını tanıtmaları ve sanatsal topluluklarla etkileşim kurmaları için fırsatlar sunar. 

gelisim-universitesi-bolumleri-guzel-sanatlar

10. Diş Hekimliği Fakültesi

Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilere diş hekimliği alanındaki yenilikçi teknikleri ve uygulamaları sunar. Fakülte, öğrencilere kapsamlı bir eğitim sunarak diş sağlığı konusundaki geniş bilgisiyle hasta bakımı konusunda öğretim sağlar.Öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra, pratik uygulamalar ve stajlarla iş hayatına hazırlanır. 

Bu sayede, öğrencilerin becerileri sadece sınıf ortamında değil, klinik ortamlarda da test edilir ve geliştirilir. Diş Hekimliği Fakültesi, öğrencilere hastalarla etkili bir şekilde iletişim kurma ve hastaların ihtiyaçlarını anlama yeteneği de kazandırır. 

11. Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğrencilere bilim ve teknolojiye dayalı bölümlerde derinlemesine bir eğitim sunar. Fakülte, öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik yeteneklerini geliştirmeye odaklanır. Öğrencilere, araştırma metodolojileri, laboratuvar becerileri ve veri analizi gibi konularda eğitim verilir.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi, öğrencileri bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için gerekli olan pratik becerilerle donatır. Bunlar arasında proje yönetimi, ekip çalışması ve etkili iletişim becerileri de bulunmaktadır. Öğrenciler aynı zamanda, mesleki uygulamalar ve endüstriyel projeler aracılığıyla gerçek iş hayatına hazırlanırlar. Bu, onların öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya dökmelerini, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlar.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, kaliteli eğitimiyle sizin en iyiye ulaşmanız için burada. Alanında uzman öğretim kadrosu, gelişmiş teknolojik olanakları, geniş kapsamlı bölüm seçenekleri ve uluslararası akreditasyonlarıyla sizlere sadece bir diploma değil, aynı zamanda küresel bir kariyere sahip olma fırsatı sunuyor. 

 

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Kariyer Danışmanı Formu

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi almak için formu doldur, seni arayalım.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Fill out this field
Fill out this field
Bilgi Kütüphanesi