Montessori Eğitimi: Çocuklara Kişilik Kazandırma Yaklaşımı

Kişisel Gelişim
Montessori Egitimi

Montessori eğitimi, İtalyan doktor ve eğitimci Maria Montessori tarafından geliştirilen bir eğitim felsefesi ve uygulama modelidir. Montessori eğitimi, çocukların bireysel özelliklerine, öğrenme hızlarına ve ilgi alanlarına uygun bir şekilde öğrenmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımdır.

Montessori metodunun temel amacı, çocukların kendi öğrenme yolculuklarında liderlik etmelerine izin vererek onların kendilerini keşfetmelerini ve kişiliklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu nedenle Montessori yöntemi, çocukların öğrenmeleri için ihtiyaç duydukları özgürlük, bağımsızlık ve disiplini sağlamaya odaklanır.

Montessori sınıfları, geleneksel sınıflardan farklıdır. Montessori sınıflarında, çocuklar kendi öğrenme süreçlerini kontrol ederler. Sınıfta önceden belirlenmiş bir müfredat yoktur ve öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre çalışırlar. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme süreçlerini gözlemleyerek onların ihtiyaçlarına uygun olarak rehberlik ederler.

Montessori eğitimi, çocukların kendilerine güvenmelerini ve özgüvenlerini geliştirmelerini sağlar. Çocuklar, kendi hızlarında öğrenirler ve başarılarına göre kendilerini değerlendirirler. Bu da onların kendilerini sevmelerini ve saygı duymalarını sağlar.

Montessori yöntemi, çocukların özgürlüklerine saygı göstererek disiplin sağlama konusunda da benzersiz bir yaklaşım sunar. Çocuklar, doğal olarak uygun davranışları öğrenirler ve bu sayede disiplin sağlanmış olur.

Sonuç olarak Montessori eğitimi çocukların kişiliklerini geliştirmelerine, özgüvenlerini kazanmalarına ve kendilerini keşfetmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımdır. Bu eğitim sistemi, çocukların özgürlüklerine saygı duyarak disiplin sağlama ve bireysel ihtiyaçlara uygun öğrenme fırsatı sunma konusunda da benzersizdir.

Montessori Yaklaşımının Temel Özellikleri

Montessori eğitimi, Maria Montessori tarafından geliştirilen ve çocukların doğal öğrenme sürecine uygun bir şekilde eğitim almalarını sağlayan bir yaklaşımdır. Montessori yaklaşımının temel özellikleri şunlardır:

 1. Öğrenmeyi Kendi Kendine Keşfetme: Montessori metodu, çocukların öğrenmeyi kendi kendine keşfetmelerini sağlayan bir yaklaşımdır. Çocuklar, öğrenmek istedikleri konuları kendileri seçerler ve kendi hızlarında öğrenirler.
 2. Bireysel Öğrenme: Montessori yöntemi, çocukların bireysel özelliklerine uygun bir eğitim almalarını sağlar. Bu yaklaşımda, her çocuk kendi öğrenme hızına ve ilgi alanlarına göre çalışır. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış materyaller kullanılır.
 3. Hazırlanmış Ortam: Montessori sınıfları, çocukların öğrenme sürecine uygun olarak hazırlanmış bir ortama sahiptir. Sınıflar, çocukların hareket etmelerine, keşfetmelerine ve öğrenmelerine olanak tanıyan materyallerle donatılmıştır.
 4. Özgürlük: Montessori eğitimi, çocuklara özgürlük ve bağımsızlık kazandırmayı hedefler. Çocuklar, kendi öğrenme süreçlerini kontrol ederler ve kendi kararlarını alırlar.
 5. Disiplin: Montessori metodu, çocukların özgürlüklerine saygı göstererek disiplin sağlama konusunda benzersiz bir yaklaşım sunar. Çocuklar, doğal olarak uygun davranışları öğrenirler ve bu sayede disiplin sağlanmış olur.
 6. Öğretmenin Rolü: Montessori yöntemi, öğrencilerin öğrenme süreçlerini gözlemleyerek onların ihtiyaçlarına uygun olarak rehberlik ederler. Öğretmenler, çocukların öğrenmelerine müdahale etmezler, sadece yönlendirirler.
 7. Duyusal Materyaller: Montessori eğitiminde, duyusal materyaller kullanılarak öğrenme süreci desteklenir. Bu materyaller, çocukların somut deneyimlerle öğrenmelerini sağlar.

Montessori yöntemi, çocukların kendilerini keşfetmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine olanak tanıyan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, özgürlük, bağımsızlık ve disiplin kazandırarak çocukların öğrenme sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. 

Çocukların doğal öğrenme süreçleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanmış olan Montessori materyalleri, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine destek olur. Örneğin, Montessori materyalleri sayesinde çocuklar, matematiksel ve geometrik kavramları somut bir şekilde deneyimleyebilirler.

Montessori eğitimi, sadece akademik başarıya odaklanmayıp çocukların duygusal, sosyal ve kişisel gelişimlerini de önemser. Çocuklar, bu eğitim yaklaşımı sayesinde özgüven, saygı, sorumluluk, iş birliği ve empati gibi sosyal becerileri de geliştirirler.

montessori-egitimi-cocuklara-kisilik-kazandirma-yaklasimi

Montessori Eğitimi Nasıl Uygulanır?

Montessori eğitimi, İtalyan eğitimci ve doktor Maria Montessori tarafından geliştirilmiş bir pedagoji yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, öğrencilerin kendi hızlarına göre öğrenmelerine izin veren ve öğrenmeyi aktif bir süreç hâline getiren bir öğrenme deneyimi sunmayı amaçlar.

Montessori metodu genellikle 3-6 yaş aralığında olan çocuklara yöneliktir, ancak daha genç ya da daha büyük çocuklar için de uyarlanabilir. Bu yaklaşımda, çocuklar kendilerini keşfetmek ve öğrenmek için özgür bir ortamda çalışırlar. Montessori eğitimi, öğrencilerin bireysel olarak öğrenmelerine izin verirken aynı zamanda iş birliği yapmalarına da teşvik eder.

Montessori sınıfları genellikle farklı yaş gruplarından çocukları içeren karma sınıflardır. Sınıflar, özel Montessori malzemeleriyle donatılmıştır. Bu malzemeler, çocukların matematik, dil, bilim ve kültürel çalışmalar gibi farklı konularda keşif yapmalarını sağlar.

Montessori sınıfları genellikle üç saatlik bloklar hâlinde düzenlenir ve çocuklar bu süre boyunca serbest bir şekilde çalışabilirler. Öğrenciler, istedikleri kadar uzun süre herhangi bir konuya odaklanabilir ve bu konuda çalışmaya devam edebilirler.

Montessori eğitiminde öğretmen, bir rehber olarak hareket eder. Öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olmak için onlara rehberlik eder ve gerektiğinde destek verir. Ancak öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecindeki aktif rolünü azaltmak için müdahale etmezler.

Böylece çocuklar Montessori metodunda eğitim alarak özgürce seçim yapmayı ve açık bir şekilde kendini ifade etmeyi öğrenirler.

Montessori Eğitimi Kaç Yaşında Başlar?

Montessori eğitimi, doğumdan itibaren başlar ve ömür boyu devam edebilir. Montessori metodu, özellikle 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış “Casa dei Bambini” (Çocuk Evi) olarak adlandırılan özel sınıflarda uygulanır.

Daha sonra, 3-6 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış bir anaokulu programı mevcuttur. Ancak Montessori yöntemi,  ilköğretim, ortaokul ve hatta lise seviyelerinde de uygulanabilir. Başka bir deyişle, Montessori eğitimi yaşa veya okul seviyesine bağlı değildir, her yaştan öğrencinin öğrenme deneyimine uyum sağlamak için esnek bir yapıya sahiptir.

Bu eğitim metodu 0 yaşından ergenlik döneminde kadar çocuklar için uygundur. Çocukların her yaştaki gelişimlerine katkıda bulunan bu metot, 0-3 yaş arası çocuklarda ince motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

montessori-egitimi-cocuklara-kisilik-kazandirma-yaklasimi1

Neden Montessori Eğitimi Tercih Edilmektedir?

Montessori eğitimi, çocuklara kişilik ve ses kazandırmak için birebir bir yöntemdir. Bu yöntem doğayla iç içe bir yöntem olmasıyla, çocuğunuzla birlikte destekleme imkânınızın olmasıyla ve hiçbir çocuğun ihtiyaçlarını göz ardı etmemesiyle ön plana çıkar.

Son derece kapsayıcı olan bu metodun tercih edilme sebepleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

 1. Öğrenci Merkezli Yaklaşım: Montessori yöntemi, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini yönetmelerine ve kendi hızlarında ilerlemelerine olanak tanır. Bu yöntem, öğrencilerin ilgi alanlarına ve öğrenme stillerine uygun olarak öğrenmelerine olanak sağlar.
 2. Özgür ve Yaratıcı Ortam: Montessori sınıfları, öğrencilerin özgürce keşfetmeleri, denemeleri ve keşif yapmaları için uygun bir ortam sağlar. Öğrenciler özgürce seçim yaparlar ve kendilerini ifade etmelerine izin verilir.
 3. Doğal ve Gerçek Dünya Tecrübesi: Montessori eğitimi, öğrencilerin doğal dünyayla ilişkilerini güçlendirir. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konuları da dahil olmak üzere, gerçek hayat deneyimleri, öğrencilerin öğrenme sürecine doğrudan katkı sağlar.
 4. Bireysel Gelişim: Montessori yöntemi, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunar. Bu, öğrencilerin öğrenme engellerini aşmalarına yardımcı olabilir ve öğrenme süreçlerine daha fazla bağlılık göstermelerini sağlar.
 5. Sosyal ve Duygusal Gelişim: Montessori yöntemi, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için birçok fırsat sunar. Öğrenciler, diğer öğrencilerle iş birliği yapmak, empati kurmak ve çözüm odaklı düşünmek gibi becerileri geliştirirler.
 6. Öğretmenin Rolü: Montessori eğitimi, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme süreçlerine doğrudan dahil olduğu bir yaklaşımı benimser. Öğretmenler, öğrencilere öğrenme materyalleri sunmak ve öğrencilerin öğrenme sürecine direkt olarak katkıda bulunmalarını sağlamaktan mesuldur.

Montessori Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Montessori eğitim materyalleri, Maria Montessori tarafından geliştirilen öğretim yöntemine uygun olarak tasarlanmış özel materyallerdir. Bu materyaller, çocukların öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve onların öğrenme isteklerini artırmak için özenle seçilmiş ve hazırlanmıştır. İşte eğitim materyalleri arasında yer alan bazı örnekler:

 1. Duyu materyalleri: Duyu materyalleri, çocukların dokunma, görme, işitme, tatma ve koklama duyularını kullanarak çevrelerini keşfetmelerini sağlayan materyallerdir. Örnekler arasında dokunma levhaları, renkler, ses kutuları, tatma şişeleri, koklama şişeleri gibi materyaller yer alır.
 2. Matematik materyalleri:Matematik materyalleri, çocukların matematiksel kavramları öğrenmelerine yardımcı olan materyallerdir. Örnekler arasında sayılar, sayı çubukları, kare sayı tabloları, geometrik şekiller, kesirler ve çarpım tabloları gibi materyaller yer alır.
 3. Dil materyalleri: Dil materyalleri, çocukların dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan materyallerdir. Örnekler arasında harfler, heceler, kelime kartları, cümle kartları, okuma kitapları ve dikte materyalleri gibi materyaller yer alır.
 4. Kültürel materyaller: Kültürel materyaller, çocukların dünya hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olan materyallerdir. Örnekler arasında dünya haritaları, hayvanlar, bitkiler, taşlar, coğrafya materyalleri, tarih materyalleri, sanat materyalleri, müzik materyalleri gibi materyaller yer alır.
 5. Pratik yaşam materyalleri: Pratik yaşam materyalleri, çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan materyallerdir. Örnekler arasında süpürge, mutfak materyalleri, giyinme materyalleri, ayakkabı bağlama materyalleri, çamaşır yıkama materyalleri gibi materyaller yer alır.

Montessori eğitim materyalleri, çocukların öğrenme sürecini keşfetmelerini ve kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayarak öğrenmenin keyifli bir deneyim olmasını sağlar. Bu materyaller, çocukların özgüvenlerini artırır ve onları öğrenmeye karşı meraklı hâle getirir.

Benzer içerikler için Gökkuşağı Koleji websitesine bakabilirsiniz!

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Kariyer Danışmanı Formu

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi almak için formu doldur, seni arayalım.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Fill out this field
Fill out this field
Bilgi Kütüphanesi