İç Motivasyon Nedir? İç Motivasyonu Geliştirme Araçları

Kişisel Gelişim
Ic motivasyon

İç motivasyon, dışarıdan gelen faktörlerden bağımsız olarak kendi kendini motive edebilme yetisidir. Kişinin kendisi için bir faaliyette ve davranışta bulunmasını ifade eder. İçsel motive, kişinin meraklı ve başarılı olmasını sağlar. 

İç motivasyon, para, notlar ve sosyal statü gibi dış etkenlerden ziyade zevkli veya tatmin edici olduğu için bir faaliyet veya görevi sürdürmektir. İçsel motivasyon genellikle eğlenceli, ilginç ve zorlayıcı olarak görülen faaliyetlerle ilişkilendirilir. 

Bireyler içsel olarak motive olduklarında, dış teşviklere veya ödüllere ihtiyaç duymadan, sadece onları eğlenceli veya ilginç buldukları için faaliyetlerde bulunurlar. Örnek olarak, zevk için kitap okumak, bir hobiyle uğraşmak veya kişinin ilgi alanlarına uygun bir kariyer peşinde koşması verilebilir. 

İçsel motive geliştirme araçları, içsel motivasyonunuzu artırmak veya teşvik etmek için kullanılabilecek strateji ve tekniklerdir. 

Bu araçlarından bazıları şunlardır:

 • Sorumluluk almak: Kişinin kendi hedefleri, görevleri ve kararları üzerinde kontrol sahibi olması, sorumluluk alması, hedefe ulaşma azmini artıracak, daha kolay motive olmasını sağlayacaktır. 
 • İlgi çekici hobiler seçmek: Kişinin ilgisini çeken, çok basit olmayan hobileri yapması motive olmasını kolaylaştıracaktır.

Sürekli kolay gelen şeyleri yapmak bir zaman sonra sıkılmaya, kişinin yaptığı işi/hobiyi devam ettirememesine neden olur. Biraz daha zorlayıcı hobilere yönelmek, ilginin düşmemesini sağlayacaktır.

 • Destekleyici bir ortamda bulunmak: İnsanlar, destekleyici, olumlu ve teşvik edici bir ortamda olduklarında daha kolay motive olurlar.
 • Değer vermek: Kişinin yaptığı işi/hobiyi sevmesi, kendine uygun görmesi çok önemlidir. İnsan sevmediği bir şeyi yaparken motive olmakta, işin devamını getirmekte zorlanır.
 • Beceri gelişimi için fırsatlar yaratmak: Bireyler, ilgilendikleri alanlarda beceri ve yeteneklerini geliştirebildiklerinde, o işleri yapmaktan daha çok keyif alırlar. Kendilerini daha fazla motive olmuş ve işlerine bağlanmış hissederler.
 • Gerçekçi hedefler koymak: Ulaşılabilir ve anlamı olan hedefler belirlemek, kişinin kendi kendini motive edebilmesini sağlayacaktır.
 • Özgüven kazanmak: Kişinin sevdiği aktiveleri ve işleri yapması özgüvenini artırıp istediği şeyleri elde etmek için motive olmasını sağlayacaktır.
 • Çeşitlilik: İnsanlar motive olmak için, farklılıklar ve ilgisini çekecek yeni şeyler ararlar. Bu yüzden kişinin sürekli aynı şeyi yapması bir süre sonra sıkılmasına,  yaptığı işten/hobiden soğumasına neden olacaktır.

İç Motivasyon Neden Önemli

İç motivasyonu güçlü olan bir insan, çoğu insana kıyasla, yaptığı işleri sürdürürken daha az zorlanır, dış motivasyona daha az ihtiyaç duyar. İçsel motivasyon, para veya övgü gibi dışarıdan gelen motivasyonla karşılaştırılabilir.

Her iki motive türü de kişinin motive sürecinde etkili olsa da, içsel motive genellikle uzun vadede daha sürdürülebilir ve tatmin edici olmaktadır. Bazı insanlar içsel motive olmakta zorlanırlar. Dış faktörlerle motive olan insanlar, bir işin devamını getirmekte daha çok güçlük yaşarlar.

İçsel motivasyon, dışsal motivasyona göre daha önemlidir çünkü bireylerde daha fazla bağlılık, yaratıcılık, başarı ve esenliğe yol açar. Motivasyon, kişinin kişisel ve profesyonel yaşamında olumlu sonuçlar alınmasını sağlar.

İç Motivasyonun Okul Hayatındaki Önemi

İçsel motivasyon, öğrencinin derse katılımını ve notlarını artırdığı için okul hayatında çok önemlidir. 

Okul bağlamında içsel motivasyonun önemli olmasının nedenleri şunlardır:

 • Artan katılım: Öğrenciler içsel olarak motive olduklarında derse katılmaya, soru sormaya ve derslere çalışmaya daha hevesli olurlar. 
 • Başarı: İçsel motivasyon, akademik başarının bir göstergesidir. Öğrenciler kendi kendilerine motive olduklarında, akademik hedeflerine ulaşmak için gereken çabayı ve ısrarı daha çok göstermektedirler.
 • Yaratıcılık: Yaratıcılığın artmasına yol açar. Öğrenciler, kendi istekleriyle motive olduklarında, yeni fikirleri keşfetmek isterler.
 • Öğrenme: Öğrenme isteğini ve verimliliğini artırır. Öğrenciler, kendi istekleriyle motive olduklarında, her geçen gün daha çok gelişmek isteyeceklerdir.
 • Refah: İç motivasyon, daha yüksek düzeyde benlik saygısı ve kişinin geleceği için daha fazla uğraşma isteğiyle, refahıyla ilişkilendirilmiştir. Öğrenciler, kişisel ilgileri nedeniyle motive olduklarında, olumlu duygular ve tatmin duygusu yaşarlar.

İç Motivasyonun İş Hayatındaki Önemi

İç motivasyon, para, mevki gibi dışsal ödüllerden ziyade, bir insanın işine sadece kendisi için katılma arzusunu, içsel dürtüsünü ifade etmektedir. Bu yüzden iş hayatında içsel motive oldukça önemlidir. Önemli olmasının bazı nedenleri şunlardır: 

 • İş tatmini: İçsel olarak motive olan çalışanlar, anlamlı ve eğlenceli buldukları görevlerle meşgul oldukları için işlerinden daha fazla tatmin olma eğilimindedirler. 

Bireyler içsel olarak motive olduklarında, dış ödüllerin ve teşviklerin yokluğunda bile bir görevi ya da faaliyeti sürdürebilme olasılıkları daha yüksektir.

 • Performans: İç motivasyona sahip olan insanlar, işlerine veya faaliyetlerine daha fazla dâhil olma eğilimindedir. 

Yaptıkları işte bir amaç ve anlam duygusu hissetmeleri ve işin kendisini keyif verici bulmaları iş yerindeki performansın ve üretkenliğin artmasına neden olur. İşlerden güzel sonuçlar alındıkça kişinin işe olan ilgisi ve performansında da artış olacaktır.

 • Bağlılık: Çalışanlar, içsel olarak motive olduklarında, hedeflerine ulaşmak için gerekli çabayı ortaya daha kolay koyarlar. Bu yüzden işlerine karşı güçlü bir bağlılık ve sadakat duygusu hissettikleri için işten ayrılma olasılıkları daha düşüktür
 • Kontrol: Bireylerin işleri üzerinde daha büyük bir kontrol duygusu hissetmelerini sağlar. Bu duygu, bireylerin işe daha hevesle yaklaşmasına neden olur.

Kısacası içsel motivasyon, olumlu bir çalışma ortamı yaratmak, iş tatminini ve performansını artırmak için kritik bir öneme sahiptir. 

Yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Benzer içerikler için blogumuza göz atabilirsiniz.

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
You need to agree with the terms to proceed

Kariyer Danışmanı Formu

İstanbul Gelişim Üniversitesi ve başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi almak için formu doldur, seni arayalım.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi yazın.
Fill out this field
Fill out this field
Bilgi Kütüphanesi